Adatvédelmi szabályzat

Adatok védelme 

A webáruház használatához szükséges a Vevő alapvető és nyilvános adatainak rögzítése. Ezt a célt szolgálja a regisztráció, mely nélkül a vásárlás nem engedélyezett az áruházban. A regisztrációval a Vevő nem ad ki, az Eladó nem jut hozzá személyiségi jogokat érintő adatokhoz. 

Az Eladó a Vevő adatait a megrendelések teljesítése és annak feltételei későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ezen adatokat kizárólag az értékesítéshez kapcsolódó tárgykörben használja fel a napi üzletmenete során, az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha 

ˇ    a rendelés teljesítésekor a harmadik fél Eladó alvállalkozójaként működik (szállítmányozók). Ekkor azonban, az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni; 

ˇ    jogszabály, vagy hatósági eljárás erre nem kötelezi. 

Eladó minden tőle elvárható ésszerű intézkedést megtesz a Vevők adatainak védelme érdekében mind a fizikai, mind az elektronikus biztonság terén. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. 

Ajánlatkérés